Book Dutch

De Vlaamse kustvlakte van Calais tot Saeftinge

Honoré Rottier (author), Henri Arnoldus (author)

De Vlaamse kustvlakte van Calais tot Saeftinge

Honoré Rottier (author), Henri Arnoldus (author)
Beschrijving van de ontwikkeling, de wijzigingen en het gebruik van de bodem in de loop der eeuwen en van het ontstaan van machts-, woon- en handelscentra en hun historische verbanden.
Extra subject
Brugensia
Title
De Vlaamse kustvlakte van Calais tot Saeftinge
Author
Honoré Rottier Henri Arnoldus
Language
Dutch
Publisher
Tielt: Lannoo, 1984
208 p. : ill.
ISBN
90-209-1208-9

Beschikbaarheid en plaats in de bib

Reviews

Intensief geologisch speurwerk vanaf het primair naar exploitatie- en exploratievormen tot de huidige periode van massatoerisme. Degelijk onderzoek dat de hardnekkige fabel van romeinse hulpeloosheid in drassige bodem ontzenuwt, het aandeel belicht van abdijen, adel en gezeten burgerij in vestiging en landontwikkeling, alsmede tenslotte de verstedelijking en nivellering door massatoerisme. Een logische reconstructie van de effecten van natuurgeweld en van menselijke inspanningen/ruimtelijke ordening, van politieke calamiteiten (o.a. inundaties), van opkomst, falen en succes van waterschappen, van turf- en zoutwinning en wolindustrie (laken), van opkomst, glorie en verval van (haven)steden, grootschalige inpoldering en cultivering. Een doorwrocht vertoog over een unieke kuststreek en landschap (bepaalde aspecten vindt men terug in de ontstaansgeschiedenis van bijvoorbeeld de Zeeuwse eilanden) ten dienste van geologen, planologen en sociale ecologen.