Book Dutch

Levenswerk : filosofie en aanvaarding

Ann Van Sevenant (author)

Levenswerk : filosofie en aanvaarding

Ann Van Sevenant (author)
Filosofische beschouwing over zelfverwerkelijking en het aanvaarden van zaken die buiten onze wil om onze levensloop bepalen.
Subject
Filosofie
Title
Levenswerk : filosofie en aanvaarding
Author
Ann Van Sevenant
Language
Dutch
Publisher
Antwerpen: Garant, 2009
VIII, 153 p.
ISBN
9789044124378

Reviews

Ieder mens dient van zijn leven iets te maken. Dat iets zou je zijn levenswerk kunnen noemen. Makkelijk is dat niet: het maken van een levenswerk is een spel tussen werkbaarheid en onwerkbaarheid, tussen ontkenning en aanvaarding. Een van de belangrijkste vragen in dit boek van Ann Van Sevenant, doctor in de filosofie en voormalig docent aan de Hogeschool Antwerpen, is hoe we in confrontatie met het onwerkbare tot aanvaarding kunnen komen. Vele dingen in ons leven gebeuren buiten onze wil en bepalen voor een groot deel onze levensloop. Hoe gaan we daarmee om? Hoe kunnen we ons daar voor openstellen? Bevestigend of instemmend in het leven staan wil niet zeggen dat we alles wat op ons afkomt zonder meer moeten accepteren. Volgens Van Sevenant is er nl. een onderscheid tussen 'dàt' en 'wàt'. Dàt we in het leven zijn, valt niet te ontkennen of te bestrijden. Het is onze radicale bestaansgrond, al weten we niet waarom we er zijn. Het is het bereik van de existentiële (noodzakelijke) aanvaa…Read more
In dit boek gaat Ann Van Sevenant, doctor in de filosofie en voormalig docente aan de Hogeschool Antwerpen, dieper in op de consequenties van de idee dat we van ons leven iets moeten maken. Centraal staat de vraag hoe we moeten omgaan met de dingen die buiten onze wil onze levensloop bepalen. Na inleidingen over het aanvaardingsproces en het onaanvaardbare, volgen vijf hoofdstukken over het omgaan met respectievelijk woorden, jezelf, anderen, het onwerkbare en het levenswerk. Van Sevenant pleit onder meer voor openheid tegenover diversiteit en andersheid, om zo tot aanvaarding te komen. Ieder hoofdstuk bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel (in de vorm van een grijs kader aan het eind van het hoofdstuk, waarin een 'benaderingswijze' wordt geschetst). Toch is dit in de eerste plaats een filosofisch werk en dus geen psychologisch of therapeutisch boek, al biedt het wel heel wat complexe maar boeiende denkstof voor therapeuten die de idee van aanvaarding een essentiële plaats …Read more