Boek Nederlands

Over normaliteit en andere afwijkingen

Paul Verhaeghe (auteur)
Essay over de ontwikkeling van de psychiatrie sinds de Verlichting met een oorspronkelijke visie op de huidige blik op de mens die afwijkt van 'normale' patronen.
Titel
Over normaliteit en andere afwijkingen
Auteur
Paul Verhaeghe
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: Prometheus, 2019
110 p.
ISBN
9789044643220 (paperback)

Ook in de collectie als:

Boek: Nederlands (andere uitgaves)

Besprekingen

Dit is het 21ste deeltje in de reeks filosofische essays 'Nieuw licht'. Daarin wordt telkens aan een hedendaagse denker een vraag uit een klassiek geworden tekst voorgelegd. Nu is dat een bekende psycholoog-psychoanalyticus, hoogleraar in Gent, die al veel succesvolle boeken met zijn oorspronkelijke visie over de psychiatrie in ruime betekenis schreef. Het uitgangspunt is de dissertatie van de filosoof Foucault over de geschiedenis, en de omslag in het denken in de achttiende eeuw, 'Geschiedenis van de waanzin in de zeventiende en achttiende eeuw' (oorspronkele editie 1961; herziene Nederlandse editie 2013)*. Verhaeghe bespreekt eerst het boek van Foucault en geeft vervolgens een analyse van de veranderende verhouding tussen ons, de normalen en de anderen, de afwijkenden. Hij beschrijft hoe wij steeds meer gedisciplineerd zijn en hoe wij tegen ander gedrag aankijken. In schema's geduwd via de DSM en alles vanuit de hersenen verklarend en daarmee ruim baan makend voor medicatie waarvan…Lees verder