Boek Nederlands

Tot in der eindigheid : over wetenschap, new age en religie

Tot in der eindigheid : over wetenschap, new age en religie

Logisch en wetenschapsfilosofisch onderzoek naar de vraag of en in hoeverre er vanuit de wetenschap iets te zeggen valt over het bestaan van een God.
Titel
Tot in der eindigheid : over wetenschap, new age en religie
Auteur
Jean Paul Van Bendegem
Taal
Nederlands
Uitgever
Antwerpen: Hadewijch, 1997
285 p.
ISBN
90-5240-425-9

Beschikbaarheid en plaats in de bib

Besprekingen

Sinds twee decennia houdt de natuurwetenschap, die eerder in de eeuw luidkeels verkondigd had dat uitspraken over God geen betekenis hebben, zich weer volop bezig met het slaan van bruggen tussen wetenschap en religie. De vraag rijst, of zo'n brug wel mogelijk is. In een buitengewoon zorgvuldig en helder betoog onderzoekt Van Bendegem, hoogleraar filosofie in Brussel, de doorgaans bewandelde wegen. Allereerst de godsbewijzen die, voortbouwend op Anselmus, het noodzakelijk bestaan van God bewijzen met behulp van formele logica. Dan de argumenten die het bestaan van God aannemelijk willen maken op basis van gegevens uit de moderne fysica. En ten slotte het getuigenis van mensen die in bepaalde gebeurtenissen het ingrijpen van God menen te zien. Zijn conclusie is steeds, dat de brug niet sterk genoeg is om iemand die niet toch al geloofde te dragen. En hij eindigt met een hoofdstuk over de bevrijdende werking van het aanvaarden van de eindigheid. Bevat noten, index en uitvoerige bibliogr…Lees verder