Boek Nederlands

In inkt gewassen : gedichten

Charles Ducal (auteur)

In inkt gewassen : gedichten

Charles Ducal (auteur)
In deze nieuwe bundel, waarin het ene prachtige vers soepel op het andere volgt, staan intimiteit en symboliek erg dicht naast elkaar. Alsof je langs de kant staat en elke handeling, elke gedachte van een afstandje bespiedt, zodat het soms lijkt alsof je iets leest wat niet voor jouw ogen bestemd is. Daarnaast besef je dat er veel symboliek schuilt in de poëzie van Ducal. Door het afwisselende geb
Titel
In inkt gewassen : gedichten
Auteur
Charles Ducal
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: Atlas, 2006
70 p.
ISBN
90-450-1585-4

Beschikbaarheid en plaats in de bib

Besprekingen

Het gedicht staat tussen ons en de werkelijkheid in

Nieuwe dichtbundels van Bernard Dewulf, Charles Ducal & Dirk van Bastelaere

Toen in 1987 de bloemlezing Twist met ons verscheen, stapten de dichters Bernard Dewulf, Charles Ducal, Erik Spinoy en Dirk van Bastelaere als vier heemskinderen de poëziewereld binnen. En iedereen was er meteen van overtuigd dat ze niet meer weg te denken zouden zijn. Nu drie van de vier ons tegelijk op een nieuwe bundel vergasten, blijkt dat hun poëzie misschien meer dan toen verwantschap vertoont, ondanks hun verscheidenheid. Paul Demets

Het gedicht staat tussen ons en de werkelijkheid in. Dit besef is wat de poëzie van Bernard Dewulf, Charles Ducal en Dirk van Bastelaere, ondanks alle verschillen, bindt.

Vooral bij Bernard Dewulf staat kijken centraal. De gedichten in zijn bundel Blauwziek vormen een intrigerende reeks pogingen om samenhorigheid tot stand te brengen, terwijl de dichter weet dat dit onmogelijk is. Hij maakt taal tastbaar. Het is gevoelige materie in zijn handen. Dew…Lees verder

Vlees tot de uiterste gram

Meer dan ooit tevoren toont Charles Ducal zich in zijn nieuwste bundel In inkt gewassen een tegendraads dichter. Indringend en beeldrijk vecht hij zowel met het vlees als met het vers.

IN het Parijse Musée d'Orsay hangt L'origine du monde van de impressionist Courbet. Het schilderij confronteert de kijker met het in hard licht geschilderde onderlichaam van een liggende, grotendeels naakte vrouw, met de focus uitdrukkelijk gericht op haar vagina. Daar beginnen dus het leven en de wereld.

Het werk suggereert onbeschaamdheid, wellust en opwinding, maar geen tederheid. Wellicht ervaren nog tal van hedendaagse museumbezoekers, net als Courbets tijdgenoten, het schilderij daarom als pornografisch.

Charles Ducal geeft de eerste cyclus van zijn nieuwe dichtbundel In inkt gewassen eveneens de titel ,,De oorsprong van de wereld'' mee. Veel tederheid waart daar al evenmin in rond. Courbets tafereel suggereert een net voorbije coïtus (zo klinisch mag het heten). In zijn gelijknamige cyclus heeft Ducal het over wat daarop volgt: zwangerschap, geboorte en opgroeien. Het klinkt hard, met bloed en honden, dreiging en dood. Geen meisje kan de keel strekken, ,,zuiv…Lees verder

De titel In inkt gewassen draagt de idee van een loutering in zich. Maar inkt blijft natuurlijk iets donkers, iets dat ons herinnert aan de mysterieuze lagen van de ziel die zo belangrijk waren in De hertog en ik.

In de nieuwe bundel grijpt Ducal terug naar het bekende. Net als vroeger speelt het boerenleven hier een prominente rol. Geregeld lijken mensen en beesten onderling verwisselbaar, hoewel -- of vaak net doordat -- de eersten de laatsten uitbuiten.

De pijnlijke confrontatie van verbeelding en realiteit wordt hier belichaamd door de tragische droomvrouw Lolo Ferrari, die centraal staat in de reeks 'Lolo'. Deze pornoster, die haar lichaam liet kneden naar de fantasie van menigeen, joeg alle mannen het hoofd op hol, en zichzelf -- toen de werkelijkheid haar rechten opeiste -- een overdosis antidepressiva door het lijf.

Ook in de metapoëtische gedichten, die alweer het overgrote deel van de dichtbundel uitmaken, worden de wereld van de verbeeldin…Lees verder
Het lichamelijke speelt in de poëzie van Charles Ducal de voornaamste rol. Het begint al met een verwijzing naar het opzienbarende schilderij van Courbet 'De oorsprong van de wereld'. Bij Ducal is de schoot waaruit alles ontspringt vaak in een rurale omgeving gesitueerd en het ontstaan van leven lijkt parallel te lopen met het ontstaan van het gedicht (de titel wijst daar ook op, gelezen als: in inkt opgegroeid). De bundel kan beschouwd worden als een dichterlijke biografie, waarin de vrouw en de met haar verbonden seksualiteit een belangrijke thema vormen. De pornoster Lolo, met haar borsten van 'drie kilo elk', vormt in het middendeel een gidsbeeld, een leidend principe dat ook weer landelijk wordt ingevuld omdat zij met een koe of een varken wordt vergeleken. De aftakeling, het verloop van de tijd en daarmee ook van het lichaam, sluipen gaandeweg steeds meer in deze bundel die via het gedicht de tijd ook weer tot staan wil brengen of een nieuwe oorsprong wil creëren: 'Er is geen po…Lees verder