Boek Nederlands

Alle poëzie dateert van vandaag

Charles Ducal (auteur)

Alle poëzie dateert van vandaag

Charles Ducal (auteur)
In de reeks:
Voor wie het wil zien, is het leven doordrenkt van poëzie, zoals ook de poëzie doordrenkt is van het leven. Charles Ducal opent zijn essay met een levensverhaal vol poëzie, van de gemeentelijke jongensschool tot het sterfbed. Alle poëzie dateert van vandaag, beweert hij, Sybren Polet citerend, en om dat te illustreren strooit hij doorheen zijn essay verzen uit van P.C. Hooft over Guido Gezelle en
Onderwerp
Poëzie
Titel
Alle poëzie dateert van vandaag
Auteur
Charles Ducal
Taal
Nederlands
Editie
1
Uitgever
Gent: Poëziecentrum, 2010
61 p.
ISBN
9789056553340 (paperback, Poëziecentrum) 9789045016986 (paperback, Atlas)

Besprekingen

Waar rozen bloeien

CHARLES DUCAL

1 Alle poëzie dateert van vandaag

Als het waar is dat deze tijd alles 'meteen, snel, veel en lekker' wil, zowel in de seks als op de beurs, dan is dit vast geen goede tijd voor de poëzie. Zij moet het meestal hebben van stilte of traagheid en heeft zelden betonnen zekerheden te bieden. Charles Ducal schijnt dat ook te vinden in Alle poëzie dateert van vandaag, het essay dat hij schreef ter gelegenheid van Gedichtendag. De voorbije jaren waren het dichters die deze gelegenheidstekst schreven, wat Ducal vanzelfsprekend ook is, maar hier koos hij ervoor om toch vooral het woord te nemen als leraar.

Voor hem is poëzie in de eerste plaats een kwestie van taal, niet van gevoelens of mededelingen - inderdaad, wat dat laatste betreft zijn de uurtabellen van de NMBS niet te overtreffen. Voorts, aldus Ducal, vergt het ervaring om als lezer voldoende smaak te ontwikkelen, om de kwaliteit van een gedicht te kunnen waarderen - of om de afwezigheid daarvan vast te…Lees verder

Enkele jaren geleden startte het Vlaams Fonds voor de Letteren, ter gelegenheid van Gedichtendag, met een nieuw initiatief. Aan een gerenommeerd dichter wordt gevraagd om zijn of haar visie op poëzie te vertolken, liefst op een voor een breed publiek toegankelijke manier. Zopas verscheen het derde deeltje in de reeks. Ditmaal werd Charles Ducal aangezocht als pleitbezorger voor de poëzie. Dat blijkt in meer dan één opzicht een voortreffelijke keuze. In de eerste plaats omdat Ducal faam geniet als dichter van een oeuvre dat relatief toegankelijk heet te zijn, maar tegelijk geenszins naïef is ? het is geen poëzie die erop gericht is de lezers zoveel mogelijk herkenning te bezorgen. De lyriek van Ducal spreekt de lezer aan, maar spreekt hem ook tegen: precies daaraan ontlenen deze verzen hun kracht en hun blijvende fascinatie.
In zijn essay doet Ducal echter veel meer dan een persoonlijke visie op zijn eigen poëzie verkondigen. Charles Ducal is (onder zijn echte naam) al decennialang…Lees verder