Boek Nederlands

Fundamentalisme : face to face

Ignaas Devisch (redacteur), Marc De Kesel (redacteur)

Fundamentalisme : face to face

Ignaas Devisch (redacteur), Marc De Kesel (redacteur)
Filosofische beschouwingen over de verhouding tussen fundamentalisme en moderniteit.
Titel
Fundamentalisme : face to face
Redacteur
Ignaas Devisch Marc De Kesel
Taal
Nederlands
Uitgever
Kampen: Klement, 2007
184 p.
ISBN
9789028947917 (Pelckmans) 9789086870189 (Klement)

Besprekingen

Het woord fundamentalisme is de laatste jaren aan een steile opmars bezig in het publieke en politieke discours, maar wat betekent het eigenlijk? Fundamentalisten blijken in alle maten en kleuren geleverd te worden: iemand die zijn zelfopgelegde scepsis onvoldoende cultiveert, wordt al gauw voor fundamentalist versleten ? godsdienstfundamentalist, marktfundamentalist, ecofundamentalist, noem maar op. Er "treedt steeds meer begripsinflatie op", zo schrijft Henk Oosterling in zijn bijdrage aan het boek Fundamentalisme, face to face, waarin academici uit België en Nederland zich buigen over de term 'fundamentalisme' en over de realiteit waarnaar die term mogelijk verwijst.
Eerste constatering: het fundamentalisme zou "een strikt westers fenomeen" zijn, ontstaan aan het begin van de 20e eeuw in kringen van "Amerikaanse en Britse protestantse theologen". Tweede constatering: de geschiedenis van de term en die van het fenomeen lijken onontwarbaar met elkaar te zijn vervlochten. De samen…Lees verder
Het moslimfundamentalisme wordt door velen als de grootste bedreiging van dit moment voor de westerse vrijheid en democratie gezien. In deze bundel nemen filosofen van verschillende Nederlandse en Vlaamse universiteiten de westerse angst voor het fundamentalisme kritisch onder de loep. Misschien moeten we op een heel andere manier naar dit verschijnsel en zijn vertegenwoordigers kijken. De relaties tussen religie en tolerantie en tussen religie en politiek dienen opnieuw doordacht te worden. Dan blijkt het fundamentalisme meer verweven te zijn met moderniteit dan ons lief is. Osama bin Laden is een exponent én symptoom van onze vrije wereld. Er zit een fundamentalist in ieder mens. Niet de oplossingen, maar de vragen staan in deze bundel centraal.